Schronisko „ AZYL” dla Bezdomnych Zwierząt w Białej Podlaskiej zostało utworzone w 2000 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. dotyczącą utrzymania czystości i porządku w gminach i realizuje zapis art.11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. Jego właścicielem jest Urząd Miasta.

Od początku prowadzeniem placówki zajmuje się Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „ AZYL”. W tym czasie udało nam się wprowadzić wiele pozytywnych zmian. Były one możliwe głównie dzięki wpłatom darczyńców oraz odpisowi 1% podatku. Stowarzyszenie od 2010 r. ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Obecnie w schronisku przebywa ponad 300 psów i kilka kotów leczonych po wypadkach. Wszystkie czekają na człowieka i tęsknią za jego uczuciem. Schronisko ” AZYL ” jest miejscem otwartym na pracę wolontariuszy oraz wszelką formę i chęć pomocy!

Wyświetlenia: 53267   Przejścia na stronę www: 159  
Adres:
ul. Olszowa 4, 21-500 Biała Podlaska
Telefon:
+48 83 344 51 37